Smartsupp Live Chat script

FAQ - częste pytania, instrukcje

Jak dodać nową skrzynkę e-mail?

Konta pocztowe dzielimy na: systemowe oraz wirtualne. Konta pocztowe systemowe są zakładane podczas konfigurowania domeny i nie można ich samodzielnie usunąć. Dane dostępowe do konta systemowego mają zawsze tę samą wartość co dane dostępowe do logowania do usługi.

Różnica jaka występuje między kontem systemowym a wirtualnym polega na formie adresu. Konto systemowe ma zawsze adres złożony z nazwy użytkownika oraz domeny. Np. jeśli logujemy się panela administracyjnego DirectAdmin (dalej zwane: logowanie do usługi) wykorzystując login „klient” to konto systemowe będzie miało formę: klient@domena-klienta.pl

 

Jeśli chcemy założyć inne konto pocztowe to zakładamy konto wirtualne.

KROK 1. Zaloguj się do usługi przez stronę klient.adm-media.pl + [Panel serwera (DirectAdmin)]

KROK 2. Wybierz domenę, w której ma być założone konto wirtualne.

 

 

 

KROK 3. Wybierz link „Konta pocztowe”

 

KROK 4. Wybierz link „Utwórz konto pocztowe”

 

KROK 5. Wypełnij formularz z proponowaną nazwą konta pocztowego oraz podając hasło (wpisz je dwa razy lub użyj butona „Losowo”) i limit konta pocztowego.

Nazwa użytkownika: nazwa, która będzie podawana w adresie przez znakiem '@'

Podaj hasło: hasło do zakładanej skrzynki pocztowej

Powtórz hasło: jak wyżej

Rozmiar skrzynki (MB): limit pojemności skrzynki podany w MB - 0 oznacza brak limitu (zalecane)


 

KROK 6. Kliknij „Utwórz”

 

 

KROK 7. Dane konta pocztowego wyświetlą się na stronie. Należy je skopiować lub/i wprowadzić do konfiguracji klienta pocztowego. Za pomocą tych danych będzie możliwe odbieranie i wysyłanie wiadomości poprzez utworzoną skrzynkę.

 

Wróć do FAQ

© 2019 Adm-media, realizacja: adm-media.pl, cms: Alice CMS